Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
a7a3f394942da0d6
20a88f6ffbac0896
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Het Nederlands VeilingInstituut

 « terugwww.hnvi.nl

Het Nederlands VeilingInstituut ofwel HNVI is gespecialiseerd in het organiseren van online faillissementsveilingen, taxaties en waardebepalingen, begeleiding bij doorstart en onderhandse verkopen.
Ons enthousiaste team werkt nauw samen met curatoren, bewindvoerders, erkende taxateurs en makelaars, banken, executeurs, accountants en notarissen.

De kracht van HNVI is onze hands-on mentaliteit en snelle doorlooptijd van begin tot eind.
Wij werken met korte lijnen, wat resulteert in een transparante en controleerbare werkwijze.
Onze focus ligt bij het vinden van een passende oplossing voor u.Taxaties en waardebepalingen
HNVI verzorgt taxaties en waardebepalingen onder leiding van gecertificeerde en bedigde taxateurs.
We geven op zeer korte termijn een inzicht in de waarde van de activa. Zowel van het roerend als onroerend goed, alsmede de voorraden. Ook kunnen wij een second opinion geven op waardevaststellingen en een quick scan uitvoeren op de boekhouding.

Verkoop van activa
HNVI is jaren geleden gestart met de organisatie van online veilingen in opdracht van curatoren. Doel is om de boedelopbrengst te optimaliseren teneinde de schuldeisers in het faillissement en veelal ook de oud-eigenaar van de goederen het financieel maximale te bieden.
Gedurende de opbouw van HNVI is vastgehouden aan de filosofie dat de veiling welke georganiseerd gaat worden door HNVI niet vervuild mag worden met handelspartijen van bijvoorbeeld opkopers. Enkel veilen met de executoriale titel.
HNVI heeft zich bewezen en is in staat veilingen van klein tot groot professioneel te organiseren en begeleiden. De trackrecord is aanzienlijk en de mate van tevredenheid op alle fronten is ver boven het landelijke gemiddelde. De website is continue in ontwikkeling en wordt structureel aangepast aan wensen van de gebruikers. Uiteraard wel met de restrictie dat het de overzichtelijkheid blijft houden waar onze website bekend om staat. Het bereik groeit met de dag en feit is dat van alle gedane veilingen van de afgelopen jaren nagenoeg 100% van de aangeboden producten ook feitelijk verkocht worden
HNVI verzorgt in opdracht van curatoren, bedigde taxateurs en makelaars, banken, pandhouders en veilinghouders de verkoop van activa door middel van een online veiling, onderhandse verkoop of een traditionele veiling.
Wij zorgen voor een snelle afwikkeling; binnen een week na de veiling ontvangt u de eindafrekening.

Turn-key oplossing
HNVI verzorgt een pasklare turn-key service.
Na een waardebepaling adviseren wij u over de meest passende verkoopmethodiek.
Wij verzorgen zowel de uitlevering van eigendomsvoorbehoud als de verkoop en uitlevering van de activa en het bezemschoon opleveren van de locatie.
Desgewenst organiseren we afvalverwijdering volgens wettelijk voorschrift.

Opslag en transport
HNVI kan tijdelijk opslag van goederen verzorgen.
We beschikken over verschillende locaties waar we de mogelijkheid hebben goederen tijdelijk op te slaan of in bewaring te houden. Desgewenst verzorgen wij de verzekering van de activa.
Voor het veilig vervoer van rollend materieel beschikken wij o.a. over een auto-ambulance.

Vrijwillige veilingen
Sinds kort heeft HNVI haar diensten uitgebreid door veilingen te organiseren namens pandhouders en dan derhalve met name met de titel: in opdracht van pandhouder. Door de economische crisis zijn er binnen het bedrijfsleven vele overtollige voorraden, inventarissen, wagenparken en machineparken. Voor de geldschieters zijn deze goederen veelal aan hen verpand als dekking voor de schulden. Voor de onderneming is het veelal dood-kapitaal. Het is aanwezig maar er wordt geen geld meer mee gemaakt. Vanuit dit perspectief zijn we gestart met de verkoop online van voornoemde goederen.
Aangezien wij als HNVI staan voor kwaliteit maken wij vooraf een zorgvuldige scan van de te veilen goederen. We voelen ons vrij om niet iedere opdracht aan te nemen daar de opdracht wel in de filosofie van HNVI dient te passen. Opdrachtgevers van HNVI kunnen voor deze specifieke activiteit zijn de banken w.o. bijzonder beheer afdelingen, andere financiers, leasemaatschappijen en het bedrijfsleven.
HNVI blijft enkel en uitsluitend voor derden veilen. Zowel dwangmatige veilingen als de vrijwillige veilingen.
HNVI staat bekend om de snelle, accurate, oplossingsgerichte en administratief doorzichtige handelwijze. Het netwerk van HNVI is divers en kan in voorkomend geval voor opdrachtgever de extra dimensie geven.

Indien u genteresseerd bent aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden door te spreken.


Het Nederlands Veilinginstituut
De Hoogt 49
5175 AX Loon op Zand

Tel: 0416 - 85 06 22
mail ons op: info@hnvi.nl
Bezoek onze website: www.hnvi.nl
Curatoren.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie zoals deze wordt verstrekt, noch spreekt zij een oordeel uit over de dienstverlener als zodanig.

Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand april 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons