Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
9278b68760cd46d9
2021d6a4849fc6b4
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Disclaimer / gebruik

 « terug

Contact

Curatoren.nl is een initiatief van Curatoren.nl B.V. te Abbekerk.
Wij zijn gevestigd op
Dorpsstraat 32
1657 AC Abbekerk
KvK 70936897
Btw NL858517577B01
Tel:0622934686 (beperkt bereikbaar)

U kunt ons het beste via ons contactformulier bereiken, ook kunt u ons een e-mail zenden via info@curatoren.nl.


Curatoren.nl B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Curatoren.nl voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van Curatoren.nl.

De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. Het feit dat informatie omtrent specifieke insolventies en of kantoren en hun werkzame personen op deze website is vermeld impliceert niet in alle gevallen dat deze informatie door of van wege de betreffende curator is opgenomen.

Slechts het op de betreffende rechtbank gedeponeerde origineel van enig openbaar document betreffende een faillissement of surseance kan worden gebruikt als enig bewijs terzake.

Gebruik
Het gebruik van curatoren-net voor eigen doeleinden is kosteloos. Het geheel, danwel gedeeltelijk beschikbaar stellen, reproduceren en/of toegankelijk maken bijvoorbeeld doormiddel van 'hyperlinks' of andere technologie van de informatie op curatoren-net en curatoren-web is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curatoren.nl B.V. uitgesloten. Door het toegankelijk maken van de informatie via curatoren-net cq. Curatoren-web doet Curatoren.nl B.V. een juridisch aanbod dat slechts door aanvaarding behoeft te worden gevolgd aan commerciële organisaties een samenwerking aan te gaan onder de gebruikelijke voorwaarden. Het beschikbaar stellen zoals hiervoor bedoeld zonder voorafgaande toestemming wordt beschouwd als een aanvaarding van het betreffende aanbod. Degene die als zodanig de informatie beschikbaar stelt is het hiervoor bedoelde tarief op eerste vordering verschuldigd.

Beperking van het gebruik
De wetgever heeft een afweging gemaakt om bepaalde informatie over insolventies (faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling) openbaar te maken. Zij heeft daarbij de belangen van de direct betrokkenen, schuldeisers en het algemeen belang afgewogen. Onze website voldoet aan deze wettelijke uitgangspunten (onder meer de wet bescherming persoonsgegevens). De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgevens. De registratie van deze gegevens is bij het College bescherming persoonsgegevens aangemeld onder nummer 1262151.

Insolventies worden bij ons gedeactiveerd zes maanden na de beëindiging of opheffing. Voor insolventies die vernietigd worden na gedaan verzet gebeurt dit direct. Voor faillissementen die vanaf 2005 zijn uitgesproken gebeurt dit in principe automatisch, voor oudere faillissementen grotendeels handmatig. U kunt een verzoek tot aanpassing per e-mail richten aan de webmaster.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand juni 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons