Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
52124b4b713efd6e
78e846841784caa5
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Praktijkregels voor Curatoren

 « terug

De curator van een failliete boedel moet heldere verslagen schrijven en duidelijk laten zien hoe zijn declaraties tot stand zijn gekomen. Wanneer hij een onderneming voortzet, moet hij zich gedragen als 'ondernemer'. Hij zal zich bovendien 'fatsoenlijk en respectvol' moeten gedragen en niet lukraak bestuurders aansprakelijk stellen. Dit zijn enkele bepalingen uit de gedragscode voor curatoren die de vereniging Insolad voor faillissementsadvocaten heeft opgesteld.

Binnen de gelederen van de vereniging voor Insolventierecht Advocaten wordt er al geruime tijd op aangedrongen dat de vereniging "best practice rules zal opstellen. De bepalingen van de faillissementswet geven in hoofdlijnen en soms zelfs in detail aan hoe een curator en bewindvoerder hebben te handelen en de jurisprudentie heeft intussen een groot aantal verfijningen en aanvullingen gebracht. Maar er blijven punten over waar noch de wet noch de jurisprudentie richting geven. De hierna volgende praktijkregels beogen deze witte vlekken op te vullen.


Inhoudsopgave

 Inleiding
 Grondbeginselen
 Voortzetten van de onderneming door de curator
 Verkoop van activa door de curator
 Procederen door de curator
 Aansprakelijkstelling van (ex) bestuurders en (ex) commissarissen
 Crediteuren
 Crediteuren met bijzondere rechten
 Het verstrekken van informatie aan derden door curatoren
 Administratie
 Verslaglegging

 Download de Praktijkregels als pdf-bestand
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand april 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons