Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
7047fefe2fa6f46d
1ca14231574c45dc
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Links

 « terug

www.advocatenorde.nl
De website van de Nederlandse orde van advocaten geeft namen, adressen en telefoonnummers van alle advocaten in Nederland.

www.bkr.nl
Uitgebreide informatie op de consumentensite van het Bureau Kredietregistratie.

www.insolad.nl
De website van de vereniging insolventierecht advocaten, toegankelijk voor leden en derden. Op deze website wordt onder meer informatie verstrekt over wetgeving, recente jurisprudentie en belangrijke publicaties in literatuur. Verder bevat de website veel informatie over Insolad zelf (mededelingen van het bestuur, forum, bijeenkomsten, commissies, ledenlijst, lijst r-c's, vervolgopleidingen etc.).

insol.org
INSOL International is een wereldwijde vereniging van nationale verenigingen voor accountants en advocaten die zich specialiseren in turnaround en insolventie.

insol-europe.org
Vereniging van Europese insolventie advocaten en accountants gespecialiseerd in corporate recovery en faillissementen in 31 landen.

www.juriforum.nl
De toegangspoort die Kluwer heeft opgezet om inzage te bieden in de publicaties van Kluwer. Daarbij zijn zoveel mogelijk verwijzingen naar andere juridische websites (denk hierbij ook aan websites van advocatenkantoren, universiteiten e.d.).

www.kbvg.nl
Het beroep van gerechtsdeurwaarder kent twee kanten. Enerzijds is hij een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar die belast is met de ondersteuning van de uitvoering van de rechtspraak.Aan de andere kant is een gerechtsdeurwaarder een juridisch adviseur die incasso opdrachten uit kan voeren. Op de site meer informatie en adressen van kantoren.

www.kvk.nl
Alle publieke informatie over ondernemingen en voorlichting voor bedrijven vindt u bij de kamer van koophandel

www.nvvr.org
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland. De vereniging is opgericht in 1923 en is gevestigd in Den Haag. De NVvR treedt op als adviesinstantie aan de minister van Justitie en het parlement inzake nieuwe wetsvoorstellen. Ook stelt de NVvR voor de rechterlijke macht aanbevelingen op met betrekking tot de rechtspleging. De NVvR is aangesloten bij een internationale vereniging van rechtersverenigingen (de International Association of Judges) en bij de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF).

www.ontslag.nl
Ontslag.nl wil een ieder die met ontslag te maken krijgt zo goed mogelijk informeren over de regels rondom ontslag. Daarnaast worden de vele tips en adviezen afgewisseld met concrete praktijkgevallen.

www.overheid.nl
Deze site vormt een toegangspoort tot alle websites van de overheid inclusief de Tweede Kamer, het Ministerie van Justitie en de rechterlijke macht. Aldus zijn kamerstukken met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet, persberichten van het ministerie en jurisprudentie snel toegankelijk.

www.recht.nl
Een toegangspoort met veel links naar juridische websites. Praktisch is dat men voor het rechtsgebied Insolventierecht kan worden gekozen, waarna de verwijzingen naar binnen en buitenlandse bronnen (wetgeving en jurisprudentie) worden aangepast aan het gekozen rechtsgebied.

www.rechtspraak.nl
Op deze site wordt veel informatie gegeven over de rechtspraak in Nederland: nieuws, uitspraken, reglementen, bekendmakingen waaronder alle recente faillissementsuitspraken per rechtbank.

www.wsnp.rvr.org
Een website die veel informatie biedt over de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (wet- en regelgeving, automatisering, bewindvoerder-informatie, landelijk register schuldsanering, activiteiten van het bureau WSNP, publieksinfo etc.).

Heeft u een suggestie voor deze lijst neemt u dan contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand april 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons