Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
382b9f4dd4c4c4ca
e0a3a8b939d1fade
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Richtlijnen faillissementen en surseances van betaling

 « terug

Overige pagina's:
 Voorwoord en belangrijkste wijzigingen
 Inhoudsopgave en integrale tekst


Introductie

Het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolventies (Recofa) heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld ter uniformering van het rolbeleid van de faillissementskamers van de rechtbanken. Tevens bevatten de richtlijnen algemene instructies aan bewindvoerders en curatoren, bijvoorbeeld inzake de tijdregistratie. Die dient voortaan gespecificeerd te worden naar negen tijdschrijfgroepen (inventarisatie, personeel, activa, debiteuren, zekerheden, doorstart/voortzetten, rechtmatigheid, crediteuren en overige).

De nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2005. Omdat de registratie in tijdschrijfgroepen aanpassingen vereist in de door curatoren en bewindvoerders gebruikte software, zullen de bepalingen die daarop betrekking hebben op een later tijdstip in werking treden. Eerst zal een commissie zich over de materie buigen die bestaat uit rechters-commissarissen, leden van de faillissementscommissie van de Orde, en curatoren die Insolad aanwijst.

De nieuwe regels zijn per 19 juli 2004 vastgesteld door RECOFA in overleg met:
 INSOLAD
 NOvA
 NVB


Bijlagen

 Bijlage bij hoofdstuk 10: modelverslag
 Bijlage bij hoofdstuk 12: tussentijds financieel verslag
 Bijlage bij hoofdstuk 12: (voorlopig) financieel eindverslag
 Bijlage bij hoofdstuk 14: model verzoek toestemming onderhandse verkoop
 Bijlage bij hoofdstuk 15: separatistenregeling
 Bijlage bij hoofdstuk 19: model verzoek vereenvoudigde afwikkeling
 Bijlage bij hoofdstuk 20: lijst van tijdschrijfgroepen
 Bijlage bij hoofdstuk 20: model weergave tijdbesteding per tijdschrijfgroep
 Bijlage bij hoofdstuk 21: model verzoek voorschot salaris
 Download alle bestanden in een zip-file
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand april 2024
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254274
over ons