Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
d49fa13391bf44ac
55b0fd329099e25e
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

CIR Centraal Insolventie register, het register waarin alle bedrijfsfaillissementen door en onder verantwoordelijkheid van de overheid zullen worden geregistreerd.
CIRI Centrum voor Informatie en Research Insolventies, een stichting die wetenschappelijk onderzoek naar insolventies stimuleert.
compensatie zie 'Verrekening'
concurrente crediteuren Crediteuren die geen zekerheden en geen bijzondere voorrang hebben. Zie ook 'Separatisten'
concurrente vordering Vorderingen van schuldeisers die eerst worden betaald nadat alle preferente schuldeisers zijn voldaan.
crediteurenakkoord De instemming van schuldeisers op een voorstel tot verdeling van de beschikbare gelden na vereffening. Hierdoor vervallen de resterende vorderingen die niet kunnen worden terugbetaald.
crisismanager Een veelal van buiten aangestelde gespecialiseerde manager die de taak krijgt om in zeer korte tijd een overlevingsplan op te stellen en uit te voeren zodat een faillissement kan worden voorkomen.
curanda De onderneming die in staat van faillissement is.
curator De gespecialiseerde advocaat die door een rechtbank is aangesteld om een faillissement af te wikkelen.

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand augustus 2020
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons