Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
943ba5b02e531669
5450014d1f5af0c6
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

salarisschuld De salarissen van werknemers zijn bij wet aangeduid als boedelvordering van de dag van aanvang van het faillissement tot het moment dat de arbeidsovereenkomst is beindigd. Salarissen zijn gegarandeerd door de bedrijfsvereniging voor een periode van dertien weken voorafgaand aan het faillissement en de opzegperiode.
sanering Het proces waarbij ongezonde delen van een onderneming worden gesloten en delen die wel waarde hebben maar niet tot de kern van het bedrijf beheren worden verkocht om zoveel mogelijk geld te genereren. Hierdoor kan een onderneming versneld haar schulden afbouwen en verliesgevende activiteiten afstoten.
schuldeiser Degene die nog vorderingen heeft op een partij
schuldhulpverlener Intermediair tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Behartigt de belangen van beiden. Het is doorgaans een medewerker van een kredietbank, sociale dienst of maatschappelijk werker.
separatisten Crediteuren die een zekerheid hebben bedongen, zoals bijvoorbeeld een hypotheek- of pandrecht.
slotuitdelingslijst De definitieve uitdelingslijst die verbindend is voor alle partijen. Het kan dat hierin verschillen zijn met de voorlopige uitdelingslijst omdat tijdens de verificatievergadering nog aanpassingen worden gemaakt.
sterfhuisconstructie Bij deze constructie wordt een nieuwe vennootschap opgericht die wordt gefinancierd door de banken van de oude vennootschap. De oude vennootschap verkoop de gezonde onderdelen van haar onderneming aan de nieuwe vennootschap en gebruikt de verkoopopbrengst om de banken af te betalen. Deze constructie loopt het risico getroffen te worden door de faillissementspauliana
steunvordering Als een schuldeiser bij de rechtbank een verzoek tot faillissement indient, is het wenselijk een zogenoemde steunvordering te hebben. De steunvordering is een andere schuldeiser die niet betaald is door de schuldenaar.
surseance van betaling De situatie dat een rechtbank de betalingsverplichtingen van een onderneming voor een bepaalde periode opschort. Hierbij wordt naast de directie een bewindvoerder aangesteld.
sursiet De onderneming die in staat van surseance is.

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand november 2020
Faillissementen 44
Schuldsaneringen 19
Surseances 1
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons