Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
a8d5aad2a7c79207
1a8450987e1c2a1a
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

pandrecht Een zekerheidsrecht op roerende zaken (veelal geleverde voorraden/grondstoffen) of vorderingen. De pandhouder heeft min of meer dezelfde executiemogelijkheden als de hypotheekhouder.
pauliana Actio Pauliana, handelingen van bestuurders tot een jaar voor het faillissement die de onderneming en haar schuldeisers bewust schade hebben bezorgd. De curator kan deze handelingen annuleren. Een voorbeeld is om voorraden vlak voor een faillissement onder de inkoopprijs te verkopen zonder dat daar een goede commercile reden voor was.
preferente vordering Het recht om eerder dan de concurrente schuldeisers geld van de gefailleerde te krijgen als het tot een uitdeling komt. Dit geldt ondermeer voor de boedelschulden en de vorderingen van de belastingdienst en de sociale dienst. Ook kunnen banken en leveranciers soms bepaalde preferenties hebben, zoals pandrecht of een eigendomsvoorbehoud.
preferenties Voorkeursrechten, zie preferente vordering
priv aansprakelijkheid Zie aansprakelijkheid
publicatie Zowel bij een faillissement als een surseance wordt de uitspraak gepubliceerd in algemene nieuwsbladen en in de Staatscourant. Daarnaast zijn er websites als www.curatoren.nl waarop deze informatie beschikbaar is. Het is een juridische aanname dat na publicatie iedereen op de hoogte is.

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand november 2020
Faillissementen 44
Schuldsaneringen 19
Surseances 1
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons