Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
9d2536cd3c093532
e9b0449cd75881fc
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

beroep Een schuldenaar en zijn crediteuren kunnen in beroep gaan tegen een groot aantal beslissingen van de rechtbank, waaronder de faillietverklaring, de verlening van de surseance en het afwijzen van een verzoekschrift. Dit gebeurt middels een appl.
bestuurdersaansprakelijkheid Zie aansprakelijkheid
betalingsonmacht De melding die binnen veertien dagen nadat een vordering van de fiscus betaald had moeten worden aan de fiscus wordt gedaan dat de onderneming niet in staat is haar schulden aan de fiscus te voldoen. Bij te late melding kan de directie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor deze schulden. Soms kan een afbetalingsregeling worden getroffen, in veel gevallen zal hier op korte termijn een faillissement op volgen. De melding is echter niet openbaar.
bewindvoerder De toezichthouder in een surseance van betaling.
bijzonder beheer De afdeling bij een bank die bedrijven volgt die in zwaar weer terecht zijn gekomen. Ook wel intensief beheer genoemd.
bodembeslag Het recht dat de fiscus heeft om beslag te leggen op roerende zaken die zich bevinden op de bodem van de schuldenaar.
bodemrecht Het recht van een pandhouder om zijn recht tot verkoop van het pand uit te oefenen. De opbrengsten komen in eerste instantie ten goede aan de pandhouder en voor zover ze meer opleveren dan deze uithoofde van het pandrecht te vorderen heeft het resterende saldo ten goede aan de boedel.
boedel De activa: voorraden, onroerende goed, onderhanden werk, debiteuren, banktegoeden (niet schulden) e.d. die de curator zal proberen te verkopen. Of anders te gelden maken.
boedelbeschrijving Een overzicht dat de curator maakt met de activa die hij/zij kan proberen te verkopen of anderszins te gelden maken.
boedelkrediet Financieringsfaciliteiten om de onderneming voor enige tijd voort te zetten tijdens schuldsanering of surseance. De banken die betrokken zijn als crediteuren kunnen in bepaalde gevallen bereid zijn om een dergelijke faciliteit te verstrekken. Dit gebeurt meestal alleen onder de verstrekking van aanvullende zekerheden, zoals verpanding van vorderingen, aanvullende hypotheek, e.e.a. voor zover beschikbaar.
boedelschuld Een schuld die ontstaat nadat het faillissement is uitgesproken, maar die de curator maakt in het belang van de boedel. Als er opbrengsten zijn in de boedel zullen de boedelschulden altijd als eerste worden voldaan voor elke andere preferente of concurrente schuldeiser. Voorbeelden van boedelschulden zijn het salaris van de curator, het honorarium om taxaties te laten uitvoeren en bijvoorbeeld een voortgezette huur (meestal beperkt tot maximaal drie maanden.)

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand augustus 2020
Faillissementen
Schuldsaneringen
Surseances
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons