Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
bc6b0b536ec9749e
7921e6597a673141
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

werknemers De curator zegt de arbeidsovereenkomst met de werknemers op, ook indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft. Hij hoeft zich niet te houden aan de opzeggingstermijn die normaal voor de werknemers zou hebben gegolden. In het faillissementsrecht geldt een eigen opzegregime, waarbij de curator het arbeidsrecht kan overrulen. op grond van de Faillissementswet kan de curator de opzegtermijn beperken tot maximaal zes weken (artikel 40 Faillissementswet). Overigens mag de overeenkomst met ingang van iedere dag van de maand worden opgezegd. De eis dat dit volgens gebruik per het einde van de maand of een betaalperiode kan gebeuren, geldt niet in geval van faillissement.
Wet schuldsanering natuurlijke personen De wet die het faillissement van natuurlijke personen regelt. Zie www.overheid.nl
WSNP Zie Wet schuldsanering natuurlijke personen

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand november 2020
Faillissementen 44
Schuldsaneringen 19
Surseances 1
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons