Index

Home
Zoek faillissement
Indienen vordering
Contact met curator
Nog niet failliet-alert
Mijn alerts
Abonnementen
Volg faillissementen
Boedels te koop
Failliet per branche
Failliet in regio
Geografische info
Monitor services
Onze abonnementen
Debiteurenbeheer
Nieuwsarchief
Kenniscentrum
Mail webmaster
Ontvang nieuwsbrief
876abc1718525096
18d4d006bdd96ec0
Dienstverleners
Opzeggen
Voor curatoren
Voor journalisten
Uw link naar ons
Onze services
Disclaimer / gebruik

Woordenboek

 « terug

A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W Z

recht van reclame Leveranciers kunnen roerende zaken uit een failliete boedel terugvorderen als het geleverde zich nog in dezelfde staat bevindt. Dit kan tot zes weken nadat de koopprijs moest zijn betaald en tot zestig dagen na de levering. Zie ook 'eigendoms voorbehoud'
rechtbank Een van de negentien arrondissementsrechtbanken in Nederland. Zie www.rechtspraak.nl
rechter commissaris De rechter die door de rechtbank is aangewezen om bij een bepaald faillissement toezicht te houden op de werkzaamheden van de curator.
ReCoFa De belangenvereniging van Rechters Commissarissen in Faillissementen
rekest Een verzoek aan de Rechtbank om een onderneming failliet te verklaren of te brengen in surseance van betaling.
restitutie omzetbelasting Crediteuren die in een faillissement of een surseance alleen een gedeeltelijke betaling ontvangen, kunnen het onbetaalde deel van hun claim terugvorderen via de omzetbelasting. De fiscus krijgt in dit geval een claim op de schuldenaar. De restitiutie kan eerst na een verklaring van oninbaarheid door de curator worden gevraagd. Deze dient binnen zes weken nadat is komen vaststaan dat geen betaling zal plaatsvinden te worden ingediend.
retentierecht De schuldeiser mag weigeren een goed van een failliete persoon af te geven zolang het goed niet is betaald. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsauto die op het moment van het faillissement bij de garage staat. De garage heeft het recht om teruggave van de auto te weigeren tot de kosten van reparatie zijn voldaan.

Graag nemen wij uw suggesties op in ons woordenboek.
Neemt u daartoe contact met ons op.
Login
Login voor curatoren, rechters-commissarissen, en premium-abonnees
Bedrijfsinsolventies in de maand november 2020
Faillissementen 44
Schuldsaneringen 19
Surseances 1
Meer statistieken »
Aantal verslagen 254302
over ons